Gårdlauget Ladegården består af repræsentanter fra de tre andelsboliger A/B Ugleborgen, A/B Henrik Rung og A/B Linoleumshuset.

Gårdlauget sørger for driften af det fælles gårdanlæg.

Gårdlauget kan kontaktes på mail: gaardlaugetladegaarden@gmail.com